Ledige stillingar ved Fagskulen

Ledige undervisningsstillingar

på Fagskulen, avdeling Førde, frå hausten 2017

Fagskulen treng fleire lærarar frå hausten av, vi er ute etter dyktige lærarar som kan faget sitt og som har teknisk/praktisk yrkeserfaring, samt høgare teknisk/yrkesfagleg utdanning.  Vi ønskjer faglærarar som har vilje til samarbeid, er løysingsorienterte, og har studentane i fokus.  Det er vesentleg å kunne samarbeide med studentane og skape gode relasjonar til dei. Vi ønskjer samtidig personar med god undervisningskompetanse innan sitt fagfelt.

Dersom dette høyrest ut som noko for deg, så legg inn ein søknad.

elektronisk søknad:

Fleire annonser:

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig

søknadsfrist 11.juni 2017

Eller kvar for seg:

Undervisingsstilling i elkraft/automatisering

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384520

 

Undervisningsstilling i bygg- og anleggsfag

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384524

 

Undervisningsstilling i maskinfag:

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384518

 

Undervisningsstilling i kommunikasjonsfag

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384513

 

Undervisningsstilling i realfag – delstilling

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384503

søknadsfrist 11.juni 2017