Studiepoeng = Fagskulepoeng

Det er no vedteke at eit fagskulepoeng har same verdi som eit studiepoeng.

Det vil sei at dei som har vitnemål frå Fagskulen med 120 fagskulepoeng, har no 120 studiepoeng. 

Alt du treng å gjere er å legge ved vitnemålet ditt eit skriv frå Kunnskapsdepartementet som stadfester verdien av fagskulepoeng. 

Skrivet frå Kunnskapsdepartementet finn du her.

Dersom du likevel ynskjer eit nytt vitnemål, er prisen på det kr 1 000,-

Du må då kontakte skulen for å få produsert eit nytt vitnemål.

For å få ut det nye vitnemål må det gamle leverast inn og avgifta betalast.