Automatisering

Kurskode FTE01H

Automatisering er et fagområde i rask utvikling. Samfunnet blir stadig mer og mer automatisert. Programmerbare styringer og roboter benyttes i industriell produksjon i stadig større grad.

En automatiseringstekniker lærer å planlegge, programmere, drifte og vedlikeholde styringsteknisk utstyr. Dette er interessante arbeidsoppgaver som det trengs flere teknikere til å utføre i årene framover. Fagskoleutdanning innen automatisering vil gi deg muligheter til å få en rekke interessante jobber innen landbasert industri og offshore.