Avdeling Førde

Fagskulen i Førde vart etablert i 1968. Idag tilbyr skulen høgare utdanning for "fagfolk", d.v.s. for dei som har relevant fagbrev som passar til studieretninga, eller lang praksis.

Innanfor det tekniske området har vi fordjuping Elkraft, Bygg, Anlegg og Maskinteknikk.

Fagskulen i Førde er også eit kurssenter for offentleg og privat næringsliv.