Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fagskulen i Sogn og Fjordane består av to avdelingar med kvar sin avdelingsleiar. Avdelingane har felles styre og felles rektor. 

I feriane er sentralbordet ved avdeling Førde ikkje alltid betjent. Maritim avdeling Måløy svarer på telefon også i feriane.
E-post vert lesen. 

Har du spørsmål om skulen/inntak eller liknande så send ein e-post til postmottak.fagskulen@sfj.no,
eller ta kontakt direkte med avdelingsleiarane:  

Avdeling Førde: Eilert Årseth, tlf.470 59233 / e-post eilert.arseth@sfj.no
Maritim avdeling Måløy:  Lars Berle, tlf. 415 30840 / e-post  lars.berle@sfj.no


Fagskulen avdeling Førde

Pb 384, 6801 Førde
Tlf.57 63 74 50
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no

Besøksadresse:

Firdavegen 6,
Førde

Tilsette i Førde

 

Fagskulen i Sogn og Fjordane
Maritim avdeling Måløy

Pb 1055, 6704 Deknepollen
Tlf. 41 53 06 90
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no

Besøksadresse:

Nordfjordvegen 9081,
6718 Deknepollen

Tilsette i Måløy