Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fagskulen i Sogn og Fjordane består av to avdelingar, med eit felles styre og ein felles rektor. Avdelingane i Måløy og Førde har kvar sin avdelingsleiar.

I feriane er ikkje sentralbordet alltid betjent. E-post vert lesen.

Har du spørsmål om skulen/inntak eller liknande så send ein e-post til postmottak.fagskulen@sfj.no, eller kontakt avdelingsleiar Eilert Årseth dersom det gjeld avdelinga i  Førde og  avdelingsleiar Lars Berle dersom det gjeld Maritim avdeling i Måløy. Kontaktinformasjon på dei finn du under tilsette i Førde eller tilsette i Måløy.

Fagskulen avdeling Førde

Pb 384, 6801 Førde
Tlf.57 63 74 50
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no
Tilsette i Førde

Besøksadresse:

Firdavegen 6,
Førde

 

Maritim avdeling Måløy

Pb 1055, 6704 Deknepollen
Tlf. 41 53 06 90
E-post: postmottak.fagskulen@sfj.no
Tilsette i Måløy

Besøksadresse:

Nedre Tennebø, Deknepollen