Styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane før 2015

Jorunn Eide Kirketeig (leiar)

Per Atle Kjøllesdal.png

Per Atle Kjøllesdal (nestleiar)

STYREMØTER:

2012 - 22.august | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2012 - 25.okt. | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2012 - 23.nov. | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2013 - 8.mars | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2013 - 31.mai | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2013 - 29.august | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2013 - 11.oktober | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2013 - 22.nov. | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2014 - 23.jan. | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2014 - 7.mars | Innkalling/sakspapir | Møtebok
2014 - 22.mai |  Innkalling/sakspapir |  Møtebok


STYREMEDLEMER:

Jorunn Eide Kirketeig

Hovedutval plan og næring
(Leiar)

 

Per Atle Kjøllesdal

Hovedutval opplæring
(Nestleiar)

 


Ingelin Skadal

Avd. sjef YIT
Førde

 

Anne Karine Lysne

Personalsjef  STX Norway
Florø


Siri Nedland

Seniorrådgjevar

 

Eilert Årseth

Tilsett ved FiF

 


Tor Erik Nybø Selvik

Student
Måløy