Tilsette i Førde

Har du spørsmål?

Send ein e-post til postmottak.fagskulen@sfj.no eller ring sentralbordet i Førde (576 37 450) eller Måløy (415 30 690) og vi skal hjelpe deg så godt vi kan.

Reidar Grønli

Rektor
E-post: reidar.gronli@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 60
Mobil: 40 24 14 94

Eilert Årseth

Avdelingsleiar
E-post: eilert.arseth@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 65     
Mobil: 47 05 92 33


Sindre Hoff

Byggfag
E-post: sindre.hoff@sfj.no
Mobil: 97 52 46 32

Terje Lyngstad

Norsk
E-post: terje.lyngstad@sfj.no
Mobil: 90 94 40 27


Rolf Yksnøy

Maskinfag
E-post: rolf.yksnoy@sfj.no
Mobil: 97 18 08 23

Frank Dubielzyk

Elektro
E-post: frank.dubielzyk@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 57     
Mobil: 90 14 99 97


Jytte Kristin Eikenes

Byggfag
E-post: jytte.kristin.eikenes@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 58     
Mobil: 95 75 69 69

Kjetil Sunde  

Maskinfag
E-post: kjetil.sunde@sfj.no
Tlf.:      
Mobil: 45 66 63 62


Stig Savland

Maskin/Elektro
E-post: stig.savland@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 66
Mobil: 91 69 35 88

Siv Solheim

Førstekonsulent
E-post: siv.solheim@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 53     
Mobil: 95 17 41 59


Lilli Solvang

LØM-fag
E-post: lilli.solvang@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 64     
Mobil: 99 02 68 54

Kjell Åsen

Maskinfag
E-post: kjell.asen@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 55     
Mobil: 95 04 15 85


Terje Rune Vie

Bygg
E-post: trv@fsement.no
Tlf.:    
Mobil: 91 86 27 78


E-post:
Tlf.:    
Mobil:


Geir Fretheim Hallanger

Elektro
E-post: geir.hallanger@sfj.no
Tlf.:    
Mobil: 48 14 55 96

Soldis Årseth

Realfag
E-post: soldis.arseth@sfj.no
Tlf.:      
Mobil: 93 63 07 57


Elin Stedje

Engelsk
E-post: elin.stedje@sfj.no
Mobil: 97 09 45 18


E-post: 
Mobil:


Anders Årdalsbakke

Elektro
E-post: anders.ardalsbakke@sfj.no
Mobil: 91 71 81 66

Magnar Vie

Elektro
E-post: magnar.vie@sfj.no
Tlf.: 57 63 74 54     
Mobil: 41 53 09 22