Forkurs for Teknisk Fagskule

Studentar skuleåret 2015-16

 

Fagskulen i Sogn og Fjordane avdeling Førde inviterer studentar som ynskjer oppfriskingskurs i matematikk, fysikk og kjemi til forkurs i veke 33

 

Oppstart forkurs: Måndag 10.august kl 1000

 

Vi oppmodar alle studentar som ynskjer oppfrisking av desse faga om å delta på kurset.

Kurset er gratis, og ope for alle studentane.

 

Læreplan:

Matematikk 20 t.

Lærebok:  Trond Ekern m/fl. Matematikk for fagskulen,  NKI                     978-82-562-6777-4

Fysikk 10 t:   

Lærebok:  Ekern, Guldahl:  Fysikk for fagskolen                              978-82-562-6951-8

Kjemi 5 t:

Lærebok:  Utdelt kompendium

 Dei same lærebøkene vert brukt vidare i faga i skuleåret.

Vel møtt !