Karrieredag i Førde 4.februar 2015

Program for karrieredag onsdag 4. februar 2015

Fellesøkter i kantina kl. 09.30, 10.30 og 11.30:

 • Velkommen til Fagskulen i Sogn og Fjordane v/leiinga for Fagskulen og studentrepresentant
 • Om fagbrevet v/student
 • Om fagskuleutdanninga v/student
 • Info om utstillarar som er her

Studentane ved fagskulen viser rundt besøkande, grupper og einskildpersona, til utstillingar og til laboratoria.

Skulen sine utstillingar:

 • CNS-styrd fresemaskin
 • 3D-printing
 • Inventor
 • Stirling-motor
 • Stempelmotorar
 • Vankel-motor
 • Knekking av bjelkar
 • PLS-styring av transportband m.m.
 • Landmåling/GPS
 • Kraftproduksjon/Distribusjon/Forbruk

Andre utstillingar/stands (rom 1 og 2) påmelde pr i dag:

 • Karriere Sogn og Fjordane
 • Hellenes AS, Havyard Ship Technology AS
 • LO Sogn og Fjordane
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk (BYGGOPP)
 • Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)
 • Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfaget (OKFH)
 • Opplæringskontoret for prosess og mekanisk industri (PRO)
 • NORMATIC
 • Fløtre Maskin (Demo av Segway)

Kafè på rom 4: Gratis vafler, kaffi og saft.

Skulen vert open for alle frå kl. 08.30-15.00.

Elektronisk påmelding av grupper:   https://response.questback.com/sfj/2mr48fcp63/