Skulestart 2016-2017 - nye studentar på samlingsbasert

Skulestart-Samlingsbasert/nett (SN)-nye studentar 2016.

Første samling for nye studentar på "samlingsbasert" startar måndag 29.august kl 09.15. Oppmøte på rom 7, første etasje.

Ein vil då etablere brukarrettar til undervisningsplattforma Fronter (Registrere i FEIDE), samt gje litt opplæring i bruk av Fronter og anna PC-bruk.

Det vert også avvikla ein mattetest, for å kartlegge kunnskapane her, og orientert meir om framdrift osv. Vi startar så med undervisning i Emne 1, 3 og 4. Samlinga varer til onsdag ettermiddag.