Hopp til hovedinnhold

Ny student

Student foran pc

Velkommen som ny student hos oss! Her finn du nyttig informasjon om studiestart og studentlivet på dei ulike utdanningane og studiestadane til Fagskulen Vestland. Velg din studiestad for informasjon om oppmøtetid og stad.

I veke 31-32 vil du motta ein SMS med brukarnamn og passord for å aktivere studentkontoen din, som du vil få bruk for i studiekvardagen din. Aktiver den so snart som mogleg. Lenka er gyldig i 14 dagar.

Fagskulen tar i bruk digital studentkort med løysinga PocketID. Last ned Pocketid fra App Store eller Google Play. Meir informasjon

Studentkortet gjer adgang til byggene der du har undervisning.

Du kan få lån og stipend til fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT.

Søknadsfrister
Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke fra starten av mai. Siste frist for å søke er:

15. november for hele året eller bare høstsemesteret
15. mars for vårsemesteret


Behandlingstid
De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle. Pass på å søke så tidlig som mulig, slik at du har pengene på konto når semesteret begynner.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning
For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån fra oss, til du får den første regningen.

 

For mer informasjon og søknad Lånekassen

Alle studentar ved Fagskulen Vestland må kvart semester betale semesteravgift til Saman (Studentsamskipnaden på Vestlandet). Saman har en rekke velferdstilbod som du som student kan nytte deg av.

 

Semesteravgiften er kr. 590,- der kr. 40,- av disse er et frivilig bidrag til den nasjonale studentorganisasjonen SAIH som jobber for at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning.

 

Her finner du mer om Kostnader.

Du finn bokliste på nettsida til studiet ditt. (Sjå alle studietilbod). Anten som egen lenke under "meir informasjon om utdanninga" eller som del av "Studieplan" same stad. 

 

Timeplan, eksamensresultat obe. finn du i VIS (Visma In School), etter at du har aktivert studentkontoen din.

Som student hos oss får du ein rekke velferdstilbod gjennom Saman (Studentsamskipnaden på Vestlandet. Studentar kan velje mellom Bergen, Førde, Sogndal, Haugesund, Stord og «tilbud til andre studiesteder».

Sistnemnde er tilbod for studentane på Måløy, Austevoll, Voss og Hjeltnes.

Fagskulen Vestland nytte systemene Teams og Its learning i undervisningen, og i kommunikasjonen med studentane. 

Lærar vil informere meir om kva for ein læringsplattform som skal nyttes i dine fag, medan kommunikasjon og informasjon vil skje på Teams for alle studentane ved fagskulen.

Du får tilgang til systemene når du har aktivert studentkontoen din.

Som student kan du søke om individuell tilrettelegging dersom du har ein funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov.

Du kan søke om tilrettelgging ved eksamen/vurdering og undervisning/studieløp.

 

Det finnes og flere offentlege tilbod som kan bidra til å gjere kvarrdagen din enklere.

  • Saman tilbyr blant annet studentrådgivning, boliger, helsetjenester og aktuelle kurs.
  • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemmede studenter.
  • NAV har flere aktuelle tjenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgjevar Mirjam.Lundhaug@vlfk.no 

 

Send Søknad

Det vil vere informasjon som er spesielt for din utdanning og din studiestad. Sjå informasjon "Ny student og studiestart" på sida for din studiestad.

 

Austevoll

Førde

Hjeltnes

Måløy

Nordnes - Bergen

Nygård - Bergen

Stord

Voss

Oppstart for ditt studiet kl. 10 mandag i første samlingsuke. Se oversikt over samlingsuker.

Studiet starter i   uke 37 mandag 12. september kl. 10 00 Haugeveien 28, Bergen.

I uke 37 vil det være undervisning mandag tom fredag. Fra  uke 38 vil det være undervisning torsdager.

Det vil bli utdelt 2-årsplan for studiet og bokliste ved oppstart.

Studiet starter  med innføring i veke 38.

  1. september- 21. september. Oppstart klokken 0900.

Undervisnings vil foregå på zoom.  Lenke til undervisning blir sendt på mail før oppstart.

 

Etter 21. september fom uke 39 vil undervisning starte onsdager kl 0900.