Fagskulen Vestland avd Måløy skal flytte i nybygg

Illustrasjon planar nybygg

Fylkestinget har vedteke at Fagskulen Vestlands avdeling i Måløy skal flytte ut av den videregåande skulen til eit nybygg like ved.

Fylkestinget har nyleg vedteke at framtidig lokalisering for fagskulen i Måløy blir i nytt skulebygg med den videregåande skulen på Tennbø.

Fylkestinget fekk presentert to alternativ kor det eine var å utvide eksisterende byggningsmasse sjølve, og det andre var å leige lokaler hos næringslivssenteret Peak Måløy.

I sin avgjerd vektla fylkestinget synergieffekten av samloklisering av fylkeskommunale ressursar, og også at driftskostnadene ville bli lågare ved å eige. 

Les meir om saka her: Fagskulen i Måløy skal flytte i nybygg