Statsråden besøkte studiestad Måløy

Bildet viser statsråd Ola Borten Moe i en skipssimulator