Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel vil vite mer om fagskoler

Statsekretær Hoel er imponert over de moderne laboratoriene Fagskolen i Hordaland disponerer. På kraftproduksjonslaboratoriet fikk han se hvordan en simulator for elektrisk kraftproduksjon fungerer.

Oddmund Løkensgard Hoel er ny statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Torsdag 4. november 2021 besøkte han Fagskolen i Hordaland (nå Fagskulen Vestland) for å lære litt mer om fagskolesektoren og hvilket potensiale fagskolen har.

Vil vite mer

For mindre enn to uker siden begynte Oddmund Løkensgard Hoel i den nye stillingen som statssekretær for Forsknings- og høyere utdanningsministeren, og denne uken fikk Fagskolen i Hordaland besøk av en svært nysgjerrig og interessert statssekretær. – Jeg har brukt mye tid på skolebenken gjennom årene, smiler Hoel som er professor i historie, og tilfører at han er litt mer usikker på hva fagskolene tilbyr. Derfor tok han turen til Fagskolen i Hordaland for å få litt førstehåndserfaring.

Spennende å få med seg det som skjer i sektoren. Fra venstre: Inger Marie Skinderhaug, Adeline Berntsen Landro, Emil Gadolin, Oddmund Løkensgard Hoel, Oddvar Monslaup, Tommy Kokai.

Fortsatt relativt ukjent skoleslag

Selv om fagskolene har fått et stort løft under den forrige regjeringen, er det fortsatt mange som ikke helt kjenner til fagskolene og utdanningstilbudene en fagskole gir. En fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor en rekke fagfelt. Studentene tas opp på grunnlag av fullført fag- eller svennebrev eller tilsvarende realkompetanse.

En stor fagskole med et bredt faglig tilbud

- Ca. 1700 studenter, 130 ansatte og 6 studiesteder, slik beskriver Adeline Berntsen Landro Fagskolen i Hordaland. - Fagskolen har en veldig stor bredde i det faglige tilbudet. I tillegg til de ordinære utdanningene innenfor de tekniske, maritime, grønne fag og helse har fagskolen i løpet av de siste årene også utviklet en rekke bransjemoduler for leverandørindustrien og innen velferdsteknologi. For fremtiden er det, i samarbeid med arbeidslivet, planlagt flere korte utdanninger som for eksempel innen helse og 3D printing, tilfører hun.

Nye utdanninger i takt med arbeidslivet

Emil Gadolin som er styreleder forklarte litt om viktigheten av tilgang til høykvalifisert arbeidskraft og hvilken rolle fagskolen som skoleslag har i denne sammenheng.  Fagskolen kan korrespondere raskt ved behov og tilby utdanninger som arbeidslivet etterlyser.

Behov for forutsigbarhet

Rektor Torbjørn Mjelstad var opptatt av å få frem nødvendigheten av å få en forutsigbar fremtid. –Vi skal tilsette fagfolk som skal undervise og da har vi stort behov for forutsigbarhet, sier han.

Viktig med innspill fra sektoren

Statssekretæren er veldig opptatt av å få tilbakemeldinger fra sektoren. – Vi skal se på prosjektmidler og ta en grundig gjennomgang, men vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere, sier Hoel. Skolen vet best hvor skoen trykker, og det er bare å komme med innspill.

Omvisning på laboratoriene

Avslutningsvis fikk Hoel en omvisning på laboratoriene som fagskolen har på studiested Nordnes. Det er her den praktiske undervisningen foregår. Stolte avdelingsledere Tommy Kokai og Oddvar Monslaup viste frem laboratoriene.

Laboratoriet med den cyber-fysiske fabrikken som fagskolen nylig har gått til innkjøp av var et av høydepunktene. Her kan studentene simulere produksjon av mobiltelefoner ved hjelp av en robot.

- Fascinerende, sier avdelingsleder Tommy Kokai og klarer nesten ikke å la være å røre knappene til den cyber-fysiske fabrikken.

Det ble også tatt en tur innom klima, energi og miljølaboratoriet hvor studentene lærer digital drift av klima og miljø i bygninger.

Mange spennende rør og ledninger på klima, energi og miljølaboratoriet.