Hopp til hovedinnhold

Studielån, stipend og kostnader

Studielån og stipend:

Alle utdanningane ved Fagskulen Vestland er NOKUT-godkjente, og studentane kan søke om lån og stipend i Lånekassen.

Lånekassen.JPG

Andre kurs gir ikkje støtte i Lånekassen.

Kostnader:

Studentane må sjølv dekke kostnader knytt til bøker, kalkulator, PC, lisensar, osv.

Fagskulen Vestland er medlem i studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen.
Alle studentar skal betale semesteravgift til Sammen, avgifta er sett til kr 550,- pr semester. Fagskulen fakturerer studentane etter studiestart for semesteravgifta.

sammen.JPG

Heiltids- og deltidsutdanningar:

Studentar ved heiltids- eller deltidsutdanningane har ikkje utgifter utover semesteravgifta.

Studieavgift for nettbaserte utdanningar:

Studentar som tek nettbaserte utdanningar vil i tillegg til semesteravgifta,

bli fakturert kr 3 000,- pr. semester. 

Utdanninga lokal matkultur vert unntatt frå denne avgifta.