Hopp til hovedinnhold

Kurs og korte utdanningar

Studentar i klasserom

Fagskulen Vestland tilbyr ulike kurs og fleksible utdanningar. Bransjeprogram og industrifagskulen blir i samband med nasjonale tiltak tilbydd gratis. Nokre kurs vil medføre kostnadar.

Industrifagskulen

Fagskulen Vestland tilbyr aktuelle bransjemodular og korte utdanningar for industrien utvikla i tett samarbeid med industri og næringslivet i Vestland. Ved gjennomført og bestått kurs kan du vise til spissa kompetanse innan det aktuelle fagfeltet.

Bransjemodular - Velferdsteknologi - Helse

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar.

Kurs

Ved Fagskulen Vestland kan du velje mellom fleire kurs innan ulike fagområde.