Kurs og korte fleksible utdanningar - Bransjeprogram - Industrifagskulen

Illustrasjonsbildet

Fagskulen Vestland tilbyr ulike kurs og fleksible utdanningar. Bransjeprogram og industrifagskulen blir i samband med nasjonale tiltak tilbydd gratis. Kurs vil medføre kostnader.

Bransjemodular - Velferdsteknologi

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar frå våren 2022.

Bransjemodular - Industrifagskulen

Fagskulen Vestland tilbyr bransjemodular og korte utdannningar for industrien. Utdanningane er nettbaserte med digitale samlingar.

Kurs