Kurs og korte utdanningar

Illustrasjonsbildet

Fagskulen Vestland tilbyr ulike kurs og fleksible utdanningar. Bransjeprogram og industrifagskulen blir i samband med nasjonale tiltak tilbydd gratis. Noen kurs vil medføre kostnader.

Bransjemodular - Industrifagskulen

Fagskulen Vestland tilbyr bransjemodular og korte utdannningar for industrien. Utdanningane er nettbaserte med digitale samlingar. Nytt tilbod for sjukemelde.

Bransjemodular - Velferdsteknologi - Helse

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar.

Kurs

Ved Fagskulen Vestland kan du velje mellom fleire kurs innan ulike fagområde.