Hopp til hovedinnhold

Bransjemodular - Velferdsteknologi - Helse

Ei jente i eit auditorium

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar.

Fagskulen Vestland tilbyr tre bransjemodular for helsearbeidarar.

Modul 1:
MH1 Møtet mellom teknologi og omsorg –moglegheiter og utfordringar knytte til velferdsteknologi 10 stp.
 
Organisering 

Kvar modul blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

Dersom smitteverntiltaka tillater det, vil samlingane vil vere på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen. Alternativt vil undervisninga foregå digitalt. 

For kvar modul: Det er to arbeidskrav, ei digitalforteljing og eit undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget dannar grunnlaget for ein prosjekteksamen som skal presenterast på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale frå arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

Søknad

Du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden: Modul helse 1 eller MH1 og kryss av for studiestad Bergen selv om du skal delta digitalt.

Søk her

Oppstart etter avtale.

Modul :
MH2 - Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse
 
Organisering 

Kvar modul blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

Dersom smitteverntiltaka tillater det, vil samlingane vil vere på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen. Alternativt vil undervisninga foregå digitalt. 

For kvar modul: Det er to arbeidskrav, ei digitalforteljing og eit undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget dannar grunnlaget for ein prosjekteksamen som skal presenterast på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale frå arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

Søknad

Du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden: Modul helse 2 eller MH2 og kryss av for studiestad Bergen selv om du skal delta digitalt.

Søk her

Oppstart etter avtale.

Modul 3:
MH3 - Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgsteneste -helsearbeidarens nye rolle 10 stp.
 
Organisering 

Kvar modul blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

Dersom smitteverntiltaka tillater det, vil samlingane vil vere på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen. Alternativt vil undervisninga foregå digitalt. 

For kvar modul: Det er to arbeidskrav, ei digitalforteljing og eit undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget dannar grunnlaget for ein prosjekteksamen som skal presenterast på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale frå arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

Søknad

Du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden: Modul helse 3 eller MH3 og kryss av for studiestad Bergen selv om du skal delta digitalt.

Søk her

Oppstart etter avtale.

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

fagbrev
realkompetanse

Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er:
aktivitørfaget, ambulansefaget, portørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fotterapi, ortopediteknikerfaget, hudpleier, apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær og helsearbeiderfaget

Søkere med vitnemål og autorisasjon fra hjelpepleier eller omsorgsarbeider er også kvalifiserte til opptak.

Søkere uten fagbrev kan søke på grunnlag av realkompetanse. Mer info om dette her  (under realkompetanse)

Løpande søknadsfrist - startar opp når det er nok påmeldte.

Kostnader

Studiet er gratis, men studentane må sjølv dekke utgifter til bøker (om lag kr 1000,- til 2000,- per modul). Studentane må også ha PC og nettilgang.