Hopp til hovedinnhold

Ved Fagskulen Vestland kan du velje mellom fleire kurs innan ulike fagområde.

Her finn du ei oversikt over kurs vi tilbyr og som vi set opp med jamne mellomrom. Vi kan på førespurnad setje opp fleire kurs.
Saknar du eit kurs? Ta kontakt på fagskulenvestland@vlfk.no

Maritime kurs:

Studiestad Nygård og studiestad Austevoll tilbyr ei rekke kurs innan maritim sektor. I tillegg til standardkursa våre, kan vi skreddarsy opplegg etter behov. Kursa er i henhold til STCW (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

-Kompetansesertifikat fiskeskippar AB og dekksoffiser kl.4

- Høgspentkurs for maskinoffiserar

- ISM koden - grunnleggjande kurs

- ECDIS - IMO

- ROC (Restricted operator`s certificate)

Petroleumstekniske kurs:

- Bore- og brønnteknikk kurs

- Simulatortrening

Andre kurs:

- Driftsinspeksjon NS 415