Student dekksoffiser

Fagskulen Vestland

Fagskulen Vestland er ein av dei største fagskulane i landet, og har studietilbod innan tekniske fag, maritime og marine fag, helsefag, petroleumsfag, jordbruksfag, arboristfag og lokal matkultur. Fleire av studietilboda kan kombinerast med jobb. Fagskulen Vestland har omlag 1700 studentar og åtte studiestadar i Vestland fylke. De finn oss på studiestadane Austevoll, Bergen (Nordnes og Nygård), Førde, Hjeltnes, Måløy, Stord og Voss.
FAGSKOLE: Susann og Tom er enige om at en fagskoleutdanningen vil gi dem mange flere muligheter i arbeidslivet.

Derfor vel studentane fagskulen

Har du fag- eller sveinebrev i botn og ønsker å bli enda dyktigare? Fylle på med teoretisk utdanning som gir deg enda fleire moglegheiter i livet? Då er du ikkje aleine. Les kvifor Susann og Tom valde å ta vidareutdanning ved Fagskulen Vestland.

Aktuelle saker

25.05.2022

Etterpurt høgare yrkesfagleg utdanning

Fagskulen Vestland tilbyr eit stort mangfald av utdanningstilbod. Ein av dei som har funne sitt draumefag, er Jørgen Mo, som studerer robotteknologi og digitalproduksjon i industrien, og meiner han veit kvifor:

Jørgen Mo stortrivast på studiet i robotteknologi og digitalproduksjon i industrien.
19.04.2022

Fagskulen skreddersyr undervising i bedrifter

– Eg lærer nytt kvar dag. Utdanninga har gitt meg større forståing for det eg held på med, seier fagarbeidar Lars Erik Gjelseng. Han har fullført praktisk opplæring i hydraulikk ved Fagskulen i Vestland, ei utdanning som er tilpassa og spissa for job...

12.04.2022

Brenn for lokal mat

– Utdanninga i lokal matkultur på Fagskulen Vestland var som ein leirskule for vaksne, smiler Anne Lill Stene. – Vi var ein gjeng entusiastar som var opptekne av lokal matkultur, og kunne sitje lenge utover kvelden og snakke om mat! Seks veker i året...

Lokal matkultur har søknadsfrist 20. april kl. 14.