Student på brua på skip

Fagskulen Vestland

Fagskulen Vestland er ein av dei største fagskulane i landet, og har studietilbod innan tekniske fag, maritime og marine fag, helsefag, petroleumsfag, jordbruksfag, arboristfag og lokal matkultur. Fleire av studietilboda kan kombinerast med jobb. Fagskulen Vestland har omlag 1900 studentar og åtte studiestadar i Vestland fylke. De finn oss på studiestadane Austevoll, Bergen (Nordnes og Nygård), Førde, Hjeltnes, Måløy, Stord og Voss.
FAGSKOLE: Susann og Tom er enige om at en fagskoleutdanningen vil gi dem mange flere muligheter i arbeidslivet.

Derfor vel studentane fagskulen

Har du fag- eller sveinebrev og ønsker å bli enda dyktigare? Vil du bygge på med utdanning som gir deg enda fleire moglegheiter i livet? Då er du ikkje aleine. Les kvifor Susann og Tom valde å ta vidareutdanning ved Fagskulen Vestland.

Aktuelle saker

20.12.2022

– Den beste osten er ikkje ysta enno

Det er trongt om plassen i ysteriet når 16 studentar og ein lærar skal samlast. Men det er her magien skjer, og i dag skal det lagast blåmuggost. Førebels er osten kvit og fersk idet lærar Ragnhild Nordbø tek den opp av forma.

Bildet viser studentar og lærar på eit ysteri
15.12.2022

Statsråden besøkte studiestad Måløy

Studiestaden vår i Måløy fekk førre veke besøk av forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Bildet viser statsråd Ola Borten Moe i en skipssimulator
06.11.2022

Digitalt opplæringstilbod for sjukmelde

Jobbar du i industrien og ønsker å auka din digitale kompetanse? Vil du lære meir om nye trendar i arbeidslivet? Er du sjukmeldt og ønsker fagleg påfyll før du er tilbake i jobb?

Industriarbeidere