Hopp til hovedinnhold
Student framfor store skjermar i ein simulator. To studentar som gjer seg klare til å klatre i tre. To studentar på elektrolab.

Er du klar for nye utfordringar og arbeidsoppgåver?

Årets søknadsfrist er ute, men frå 31. mai kan du søke på ledige studieplassar gjennom Samordna opptak.
Tekst: Er bedrifta di klar for framtidas miljølkrav? Bilde: Mann og kvinne på byggeplass.

Ny utdanning svarar på stort kompetansebehov i byggebransjen

Til hausten startar vi ny utdanning der tema er grøn omstilling i byggebransjen. Utdanninga er utvikla i samarbeid med næringslivet, ut frå eit behov om auka kompetanse i møte med stadig strengare miljøkrav.
FAGSKULE: Susann og Tom er einige om at fagskuleutdanning vil gi dei mange fleire moglegheiter i arbeidslivet.

Derfor vel studentane Fagskulen

Har du fag- eller sveinebrev og ønsker å bli enda dyktigare? Vil du bygge på med utdanning som gir deg enda fleire moglegheiter i livet? Då er du ikkje aleine. Les kvifor Susann og Tom valde å ta vidareutdanning ved Fagskulen Vestland.

Aktuelle saker

04.06.2024

Undersøkte sjuk og skada fisk

Nyleg var studentane innan akvakultur samla på Austevoll. Samlinga var knytt til emnet fiskehelse og på programmet denne dagen stod undersøkingar av laks med skadar og sjukdom.

Bildet er eit foto av ein mann som skjer i ein fisk
08.05.2024

Fagskulen Vestland og VIA Horsens inngår ny samarbeidsavtale

Byggavdelinga ved Fagskulen Vestland, studiestad Nordnes, har gjennom ei rekke år hatt ei overgangsordning for studentar som vil studere vidare på høgskulen VIA Horsens i Danmark. I samband med eit institusjonsbesøk i førre månad, blei denne avtala f...

Bildet viser campusområdet til VIA Horsen i Danmark.
02.05.2024

Rekordtal for Fagskulen Vestland

1518 søkarar har Fagskulen Vestland som førsteprioritet i årets hovudopptak gjennom Samordna opptak. Dette er ein auke på 13,7 prosent frå hovudopptaket i 2023.

23.04.2024

Fagskulen Vestland får over seks millionar kroner i utviklingsmidlar

Tidlegare i april kom meldinga om at regjeringa deler ut over 76 millionar kroner til ulike utviklingsprosjekt ved fagskulane. Fagskulen Vestland får støtte til seks ulike prosjekt.

Bilde av to studenter som held på med teknisk utstyr i ein lab.