IT-HJELP VED FAGSKULEN VESTLAND

OPNINGSTIDER ER SOM REGEL MÅN-FRE 08:00-12:00 OG 12:30-15:00

  • IKT-konsulent Eivind Grande er ansvarleg for den lokale IT-driften på studiestad Nordnes og nett.
  • IKT-lærling Preben Johannesen er fyrstelinje støtte for studentar og tilsatte lokalt på studiestad Nordnes.


    Ved andre studiestader er IKT-staben ved den skulen tilgjengelig for lokal brukarstøtte.
IKT-Konsulent Studiestad

Kontakt for IT-hjelp:
studenthjelp.vlfk.no

 

Aktivering av brukar, finne att brukarnavn og tilbakesetting av passord:
passord.vlfk.no

Eivind Grande Nordnes og nettundervisning (Fagskulen Vestland)
Chris Rene Lea Paulsen Nygård (Laksevåg og Bergen maritime vgs)
Morten Hellgren Hansen Voss (Voss vgs)
John-Heikki Nyyssönen Ulvik (Voss gymnas)
Ketil Vestby Stord (Stord vgs)
Rolf Atle Rolfsnes Austevoll (Austevoll vgs)
Kjetil Vetrhus Måløy (Måløy vgs)
Martin Svendsen Førde (Mo og Øyrane vgs)