Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging

Som student kan du søkje om individuell tilrettelegging dersom du har ei funksjonsnedsetting, eller andre særskilte behov.

Du har rett til å søkje om tilrettelgging ved eksamen/vurdering og undervisning/studieløp. Tilrettelegginga skal ikkje føre til reduksjon av dei faglege krava, men skal hjelpe deg til å gjennomføre dersom du har funksjonsnedsetting eller særskilde behov. 

Eksempel på tilrettelegging er: 

  • tilrettelagde prøver og eksamenar
  • tilrettelagd undervisning
  • utsetjing på oppgåvefristar
  • oppfølgingssamtalar
  • individuell tilrettelegging av/på studiestad

 

Søknad om tilrettelegging skjer i Visma InSchool, og er avhengig av at du har fått oppretta ein brukar. Søknad om fritak gjer du difor fyrst etter studiestart. Om du har behov for tilrettelegging som må være på plass til studiestart ynskjer vi gjerne at du kontakter oss når du har takka ja til studieplass, slik at vi kan syte for å ha alt på plass i rett tid. 

Det finst også fleire offentlege tilbod som kan bidra til å gjere kvardagen din enklare.

  • Studentsamskipnaden Saman tilbyr blant anna studentrådgivning, boliger, helsetenester og aktuelle kurs.
  • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemma studentar. 
  • NAV har fleire aktuelle tenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy. Dei tilbyr og mentorordning for studentar som har behov for ekstra oppfølging. 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med sosialpedagogisk rådgjevar Mirjam.Lundhaug@vlfk.no