Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging

Som student kan du søkje om individuell tilrettelegging dersom du har ei funksjonsnedsetting, eller andre særskilte behov.

Du kan søkje om tilrettelgging ved eksamen/vurdering og undervisning/studieløp.

Søknad om tilrettelegging skjer i Visma InSchool, og er avhengig av at studenten har fått oppretta ein brukar. Søknad om fritak gjer ein difor fyrst etter studiestart. 

Det finst også fleire offentlege tilbod som kan bidra til å gjere kvardagen din enklare.

  • Studentsamskipnaden Saman tilbyr blant anna studentrådgivning, boliger, helsetenester og aktuelle kurs.
  • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemma studentar. 
  • NAV har fleire aktuelle tenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med sosialpedagogisk rådgjevar Mirjam.Lundhaug@vlfk.no