Hopp til hovedinnhold

Om studentrådet

Studenter som sit rundt eit bord og smilar til kamera

Studentrådet er eit sjølvstendig fellesorgan for fagskulen sine studentar.

Studentrådet sørgjer for oppfølging av oppgåver som gjeld studentane sine arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Rådet hjelper til med å skape gode forhold og trivsel på skulen. Studentrådet er satt saman av tillitsvalde frå kvar klasse og vara. Leiar for studentrådet vert valt kvart år og er studentrepresentant i Styret for Fagskulen Vestland. 

Kontaktinformasjon: studentfih@gmail.com