Om studentrådet

Studenter på jobb

Studentrådet er eit sjølvstendig fellesorgan for fagskulen sine studentar.

Studentrådet sørgjer for oppfølging av oppgåver som gjeld studentane sine arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Rådet hjelper til med å skape gode forhold og trivsel på skulen. Studentrådet er satt saman av tillitsvalde frå kvar klasse og vara. Leiar for studentrådet vert valt kvart år og er studentrepresentant i Styret for Fagskulen Vestland. 

Kontaktinformasjon: studentfih@gmail.com