Hopp til hovedinnhold

Om studentrådet

Studenter som sit rundt eit bord og smilar til kamera

Studentrådet skal fremje og vareta studentane sine faglege, studentpolitiske, studentdemokratiske og velferdsmessige interesser.

Eit god student- og læremiljø er viktig for at studentane skal få ein god studiekvardag. Dette får vi til med eit studentdemokrati som legg til rette for god dialog mellom studentane og fagskulen.

Studentrådet representerer alle studentar knytt til Fagskulen Vestland og er det øvste studentorganet. Rådet er sjølvstendig og er sett saman av alle studenttillitsvalde.

Studentrådsleiar: Sigurd Bergsvik

Kontakt: sigurdbergsvik@gmail.com