Hopp til hovedinnhold

Støtte til studentaktivitetar

Fagskulen Vestland samarbeider med Studentrådet om å leggja til rette for eit godt studentmiljø.

Ønsker du å spela Futsal?

Studiestad Nordnes og Nygård har faste treningstider om torsdagane i Nordneshallen i Bergen.

Viss dette verkar interessant og du vil vera med, eller du har lyst å organisere liknande aktivitet på din studiestad, så kan Fagskulen Vestland gi økonomisk støtte. 

Kontakt sosialpedagogisk rådgivar Mirjam Lundhaug

 

Ønskjer du å starta opp andre aktivitetar?

Me kan gi økonomisk støtte til å starta opp aktivitetar som inkluderer studentar på tvers av klassar eller studiestader.

Kontakt sosialpedagogisk rådgivar  Mirjam Lundhaug

 

Bli med på sosiale aktivitetar i Sammen

Ved å vera student hos oss, er du også medlem av studentsamskipnaden Sammen og kan nytta deg av tilboda deira gratis.

Sjå meir om deire aktivitetar her.