Hopp til hovedinnhold

Støtte til studentaktivitetar

Fagskulen Vestland samarbeider med Studentrådet om å legge til rette for eit godt studentmiljø.

Begynne med studentidrett eller andre aktivitetar? 

Studiestad Nordnes og Nygård har faste treningstider torsdagar i Nordneshallen i Bergen.

Har du lyst til å organisere ein liknande aktivitet? Fagskulen Vestland kan gje økonomisk støtte til å starte opp aktivitetar som inkluderer studentar på tvers av klassar eller studiestadar.

Ta kontakt med studentkoordinator Tom Alexander Østensen: Tom.Alexander.Ostensen@vlfk.no