Hopp til hovedinnhold

Kontakt- og besøksinformasjon

Ta gjerne kontakt, enten du vil studere eller representerer ei verksemd som ønsker eit samarbeid med oss.

Her finn du:

Servicetorget:

For generelle spørsmål og henvendingar kan de kontakte vårt servicetorg på telefon eller e-post. Servicetorget har telefontid mellom kl. 10:00 og 14:00 på kvardagar.

Tlf.: 55 33 78 00

Epost: fagskulenvestland@vlfk.no

OBS! Vi mottek mykje epost, det er difor viktig at du legg ved tilstrekkeleg informasjon når du tek kontakt med oss. Forklar kva det gjeld, presiser kva for eit studium det er snakk om og på kva for ein av studiestadene våre du går på, eller har søkt på. 

Postadresse: Fagskulen Vestland Pb. 1876 Nordnes, 5817 Bergen

Besøksadresser

Her er besøksadressane til alle studiestadane våre.

Studiestad Austevoll:

Sauganeset 18, 5392 Storebø

tlf. 55 33 78 00

Studiestad Førde:

Øyrane 12, 6800 Førde  (Skaparhuset)

tlf. 576 37 450

Studiestad Hjeltnes:

Hjeltnesvegen 185, 5730 Ulvik

tlf. 55 33 78 00

Studiestad Måløy

Nordfjordvegen 9081, 6718 Deknepollen

tlf. 415 30 690 

Studiestad Nygård - Bergen

Odd Frantzens plass 6, 5008 Bergen

tlf. 55 33 78 00

Studiestad Nordnes - Bergen: 

Haugeveien 28, 5005 Bergen

tlf. 55 33 78 00

Studiestad Stord

Eldøyane, 5411 Leirvik

tlf. 55 33 78 00

Studiestad Voss:

Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo

tlf. 55 33 78 00

Leiinga ved Fagskulen Vestland:

Rektor

Torbjørn Mjelstad, e-post: torbjorn.mjelstad@vlfk.no 

Prorektor for utdanning

Eilert Årseth, e-post: eilert.arseth@vlfk.no   

Prorektor organisasjon og samhandling

Adeline Berntsen Landro, e-post: adeline.berntsen.landro@vlfk.no

Administrasjonsleiar

Hege Aarethun, e-post: hege.aarethun@vlfk.no 

Utdanningsleiar for: Studiestad: Namn:

Maskinteknikk/elektro/automatisering

Førde


Stig Savland
e-post: Stig.Svendsen.Savland@vlfk.no

tlf.: 916 93 588

Maskinteknikk/prosess

Nordnes/Stord


Mellombels kontaktperson: Eilert Årseth
e-post: eilert.arseth@vlfk.no

tlf.: 470 59 233

Elektro/automatisering

Nordnes/Stord


Suman Mishra
e-post: Suman.Mishra@vlfk.no

tlf.: 466 60 454

Bygg/KEM

Nordnes


Atle Østrem
e-post: Atle.Ostrem@vlfk.no

tlf.: 417 60 955

Bygg/anlegg/KEM/BIM/bygningssakkyndig 

Førde


Jytte Eikenes
e-post: Jytte.Kristin.Eikenes@vlfk.no

tlf.: 957 56 969

Petroleum og maritime fag

Nygård


Jaap Hofmeester

e-post: jaap.hofmeester@vlfk.no 

tlf.: 412 95 101

Maritime og marine fag

Nygård/Austevoll


Håvard Waage 
e-post: Havard.Endre.Waage@vlfk.no

tlf.: 924 82 123

Maritime og marine fag

Måløy


Einar Bjarne Folkestad 
e-post: Einar.Bjarne.Folkestad@vlfk.no  

tlf.: 415 30 692

Arborist/anlegg/gastronomiske fag

Hjeltnes/Voss


Andrid Solås 
e-post: Andrid.Solaas.Innset@vlfk.no

tlf.: 900 94 432

Helse

Nordnes


Mariann Hovland 
e-post: Mariann.Hovland@vlfk.no

tlf.: 988 19 588