Hopp til hovedinnhold

Kontaktinformasjon

Servicetorget:

For generelle spørsmål og henvendingar kan de kontakte vårt servicetorg, anten på telefon, eller på epost. Servicetorget har telefontid mellom kl. 10:00 og 14:00 på kvardagar. 

Tlf.: 55 33 78 00

Epost: fagskulenvestland@vlfk.no

OBS! Vi mottek mykje epost, det er difor viktig at du legg ved tilstrekkeleg informasjon når du tek kontakt med oss. Forklar kva det gjeld, presiser kva for eit studium det er snakk om og på kva for ein av studiestadene våre du går på, eller har søkt på. 

 

Postadresse: Fagskulen Vestland Pb. 1876 Nordnes, 5817 Bergen

Leiinga ved fagskulen:

Rektor

Torbjørn Mjelstad, e-post: torbjorn.mjelstad@vlfk.no 

Prorektor for utdanning

Eilert Årseth, e-post: eilert.arseth@vlfk.no   

Prorektor organisasjon og samhandling

Adeline Berntsen Landro, e-post: adeline.berntsen.landro@vlfk.no

Administrasjonsleiar

Hege Aarethun, e-post: hege.aarethun@vlfk.no 

Utdanningsleiar for: Studiestad: Namn:

Maskinteknikk/elektro

Førde


Stig Savland
e-post: Stig.Svendsen.Savland@vlfk.no

tlf.: 916 93 588

Maskinteknikk/prosess

Nordnes/Stord


Tage Lie Karlsen
e-post: Tage.lie.karlsen@vlfk.no

tlf.: 982 16 619

Elektro

Nordnes/Stord


Suman Mishra
e-post: Suman.Mishra@vlfk.no

tlf.: 466 60 454

Bygg/KEM

Nordnes


Atle Østrem
e-post: Atle.Ostrem@vlfk.no

tlf.: 417 60 955

Bygg/anlegg/KEM/BIM/byggesakkyndig

Førde


Jytte Eikenes
e-post: Jytte.Kristin.Eikenes@vlfk.no

tlf.: 957 56 969

Petroleum og maritime fag

Nygård


Jaap Hofmeester

e-post: jaap.hofmeester@vlfk.no 

tlf.: 412 95 101

Maritime og marine fag

Nygård/Austevoll


Håvard Waage 
e-post: Havard.Endre.Waage@vlfk.no

tlf.: 924 82 123

Maritime og marine fag

Måløy


Einar Bjarne Folkestad 
e-post: Einar.Bjarne.Folkestad@vlfk.no  

tlf.: 415 30 962

Arborist/anlegg/gastronomiske fag

Hjeltnes/Voss


Andrid Solås 
e-post: Andrid.Solaas.Innset@vlfk.no

tlf.: 900 94 432

Helse

Nordnes


Mariann Hovland 
e-post: Mariann.Hovland@vlfk.no

tlf.: 988 19 588