Om Fagskulen Vestland

Studenter på jobb

Fagskulen Vestland er den største offentlege fagskulen i landet med vel 1700 studentar og om lag 170 tilsette. Skulen tilbyr høgare yrkesfagleg utdanning som ligg på nivå over vidaregåande opplæring. Våre utdanningar er korte og yrkesretta som byggjer på fag-/sveinebrev, eller relevant arbeidserfaring. Skulen har eit stort og variert utval av utdanningar med tilbod innan maritime, marine, tekniske, petroleumtekniske, grøne- og helsefag.

Hovudadministrasjonen samt dei tekniske og helsefaglege utdanningane er lokalisert på studiestad Nordnes i Bergen.

På studiestad Førde tilbyr fagskulen tekniske utdanningar. Her har fagskulen også eit kurssenter for offentleg og privat næringsliv.

Fagskulen Vestland er landets største fagskule innan maritim utdanning. Dei maritime utdanningane er godkjend av Sjøfartsdirektoratet og sertifisert av DNV. Fagskulen tilbyr maritime utdanningar på tre studiestader: Austevoll, Måløy og Nygård i Bergen.
I tillegg har vi marine utdanningar i Austevoll og Måløy. Austevoll har Ras, landbasert oppdrett, og Måløy har leiing i havbruksoperasjonar. 

På Voss har vi lange tradisjonar innanfor Anlegg og på Hjeltnes i Ulvik kan ein studere for å bli Arborist eller fordjupe seg innan Lokal Matkultur.

 

Kontaktinformasjon Fagskulen Vestland

Telefon: 55 33 78 00

e-post: fagskulenvestland@vlfk.no

Postadresse: Fagskulen Vestland Pb. 1876 Nordnes, 5817 Bergen

Tilsette ved Fagskulen Vestland

(liste over alle tilsette er under utarbeiding)

Rektorar og utdanningsleiarar

Rektor

Torbjørn Mjelstad, e-post: torbjorn.mjelstad@vlfk.no 

Prorektor for utdanning

Reidar Grønli, e-post: reidar.gronli@vlfk.no

Prorektor organisasjon og samhandling

Adeline Berntsen Landro, e-post: adeline.berntsen.landro@vlfk.no

 

Utdanningsleiar for: Studiestad: Namn:

Maskinteknikk/elektro

Førde/Mo


Stig Savland
e-post: Stig.Svendsen.Savland@vlfk.no

Maskinteknikk/prosess

Nordnes/Stord


Oddvar Monslaup
e-post: Oddvar.Monslaup@vlfk.no

Elektro

Nordnes/Stord


Tommy Kokai
e-post: Tommy.Kokai@vlfk.no

Bygg/KEM

Nordnes


Rune Aase
e-post: Rune.Aase@vlfk.no

Bygg/anlegg/KEM/BIM/byggesakkyndig

Førde


Jytte Eikenes
e-post: Jytte.Kristin.Eikenes@vlfk.no

Petroleum + EVU Nygård

Nygård


Lars Hellevik 
e-post: Lars.Hellevik@vlfk.no

Maritime og marine fag

Nygård/Austevoll


Håvard Waage 
e-post: Havard.Endre.Waage@vlfk.no

Maritime og marine fag

Måløy


Inger Vedvik Nygård 
e-post: Inger.Vedvik.Nygard@vlfk.no 

Jordbruk/anlegg

Hjeltnes/Voss


Andrid Solås 
e-post: Andrid.Solaas.Innset@vlfk.no

Helse

Nordnes


Mariann Hovland 
e-post: Mariann.Hovland@vlfk.no