Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Nordnes - Bergen

Taket på studiestad Nordnes med fjorden i bakgrunnen

På studiestad Nordnes i Bergen finn du hovudadministrasjon for Noregs største offentlege fagskule.

Førsteårsstudentar som skal studere heiltid ved studiestad Nordnes møtar måndag 15. august kl. 10 i Festsalen i 0. etasje.

 

Studentar som skal studere deltid, på nett eller samlingsbasert vil få meir informasjon frå klassekoordinator/lærer. Du kan og se oversikt over samlingsukene her.

 

Andreårsstudentar  (heiltid) skal møte til undervisning kl. 8 måndag 15. august, med mindre dei har fått informasjon om annet tidspunkt frå klassekoordinator/lærer. 

 

Registrere oppmøte:

Du registrerer oppmøte ved å nytte QR-kode gjort tilgjengeleg på studiestaden din (for studentar på heiltid), og digitalt for studentar på deltid/samling/nett.

 

 

Her tilbyr fagskulen tekniske og helsefaglege utdanningar.

Av dei tekniske utdanningane tilbyr vi: Automatisering, Bygg, Elkraft, Klassisk bygningshåndverk og restaurering, Klima, Energi og Miljø i bygg, Maskinteknikk, Prosessteknikk og Robotteknologi og digital produksjon i industrien

Av dei helsefaglege utdanningane tilbyr vi: Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi, Sterilforsyning og smittevern i helsetenesta  og Velferdsteknologi i kommunane.

 

Skulen disponerer store og trivelege lokale og fleire høgteknologiske laboratorium.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Nyttige lenker:

- Biblioteket

 

Besøksadresse:

Haugeveien 28, Bergen