Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Nordnes - Bergen

Taket på studiestad Nordnes med fjorden i bakgrunnen

På studiestad Nordnes i Bergen finn du hovudadministrasjonen til Noregs største offentlege fagskule.

Studiestart

Maskinteknikk:

1. Klasse maskinteknikk heiltid har oppstart torsdag 17. august klokka 10:00. Møt på rom G130. 

2. Klasse maskinteknikk heiltid har oppstart torsdag 17. august klokka 12:00.Møt på rom G128.

1. Klasse maskinteknikk deltid har oppstart måndag 28. august klokka 09:40. Møt på rom N305.

2. Klasse maskinteknikk deltid har oppstart måndag 18. september klokka 09:40. Møt på rom G132.

3. Klasse maskinteknikk deltid har oppstart måndag 21. august klokka 09:40. Møt på rom G330.

Prosessteknikk:

1. Klasse prosessteknikk (A) deltid har oppstart måndag 28. august klokka 09:40. Møt på rom N406.

1. Klasse prosessteknikk (B) deltid har oppstart måndag 18. september kl. 09:40. Møt på rom N406.

2. Klasse prosessteknikk deltid har oppstart måndag 11. september klokka 09:40. Møt på rom G237

3. Klasse prosessteknikk deltid har oppstart måndag 21. august klokka 09:40. Møt på rom G237.

Elkraft : 

 

1. Klasse heiltid elkraft har oppstart fredag 18. august klokka 09:00. Oppmøte på rom G241.

2. Klasse heiltid elkraft har oppstart fredag 18. august klokka 10:00. Oppmøte på rom G239. 

1. Klasse elkraft deltid (A) har oppstart måndag 4. september, klokka 09:30.

1. Klasse elkraft deltid (B) har oppstart måndag 11. september, klokka 09:30

2. Klasse elkraft deltid (A) har oppstart måndag 4. september, klokka 09:30

2. Klasse elkraft deltid (B) har oppstart måndag 11. september, klokka 09:30

3. Klasse elkraft deltid (A) har oppstart måndag 21. august, klokka 09:30

3. Klasse elkraft deltid ( B) har oppstart måndag 28. august, klokka 09:30

Bygg

1. Klasse bygg heiltid starter torsdag 17. august, klokka 10:00. Oppmøte på rom N309.

2. Klasse Bygg heltid starter torsdag 17. august klokka 12:00. Oppmøte på rom N310.

1. Klasse bygg nett/deltid (A) starter måndag 4. september klokka 09:40. Oppøte på rom N305.

1. Klasse bygg nett/deltid (B) starter måndag 11.september klokka 09:40. Oppmøte på rom N305.

2. Klasse bygg nett/deltid (A) starter måndag 18. september klokka 09:40. Oppmøte på rom N403.

2. Klasse bygg nett/deltid (B) starter måndag 25. september klokka 09:40. Oppmøte på rom N305.

3. Klasse bygg nett/deltid (A) starter måndag 21. august klokka 09:40. Oppmøte på rom N403.

3. Klasse bygg nett/deltid (B) startar måndag 28.august klokka 09:40. Oppmøte på rom N403. 

1. Klasse klassisk bygg startar måndag 11. september klokka 10:00. De får nærare beskjed om oppmøtestad. 

KEM

1. Klasse KEM nett/deltid startar måndag 11. september klokka 09:40. Oppmøte på rom N406.

2. Klasse KEM nett/deltid startar måndag 25. september klokka 09:40. Oppmøte på rom N403.

3. Klasse KEM nett/deltid startar måndag 28. august klokka 09:40. Oppmøte på rom N506. 

 

 

 

 

 

 

Ved studiestad Nordnes finn du tekniske og helsefaglege utdanningar. 

Av dei tekniske utdanningane tilbyr vi:

Av dei helsefaglege utdanningane tilbyr vi: 

 

Skulen disponerer store og trivelege lokalar og fleire høgteknologiske laboratorium. 

Bergen har eit godt og variert studiemiljø med eit breitt utval av studentaktivitetar og fasiliteter. Studentsamskipnaden Sammen (Saman i Sogn og Fjordane) har og fleire aktuelle velferdstilbod ein kan nytte seg av. I Bergen finn du heile 21 kafear og kaffebarer som tilbyr studentprisar via Sammen.  

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Nyttige lenker:

- Biblioteket

 

Besøksadresse:

Haugeveien 28, 5005 Bergen