Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Nygård - Bergen

Fasaden til studiestad Nygård

Ved studiestad Nygård i Bergen tilbyr fagskulen petroleumstekniske og maritime utdanningar.

Oppmøte for dei ulike utdanningane ved studiestaden

Dekksoffiser: Torsdag 17. august kl. 12:00 for 1. klasse - kantina 5. etg og kl. 10:00

for 2. klasse (kjem meir info på It`s Learning). 

Maskinoffiser: Torsdag 17. august kl. 12:00 for 1. klasse - kantina 5. etg og kl. 10:00

for 2. klasse - (kjem meir info på It`s Learning)

Boring: Torsdag 17. august kl. 12:00 for 1. klasse - kantinen 5. etg og kl. 10:00 for

2. klasse - rom 352
OBS: Studentar ved borelinja som ikkje kan møte 17. august pga rotasjon må melde

frå om dette på epost: fagskulenvestland@vlfk.no

 

Skulen vidareutviklar heile tida eit internasjonalt og konkurransedyktig utdanningstilbod i nært samarbeid med regionale maritime- og petroleumstekniske næringar. Fagskulen Vestland samarbeidar også med høgskular om å utvikle ei tilpassa vidareutdanning på høgskulenivå. Dei maritime utdanningane er DNV sertifisert.

På studiestaden Nygård tilbyr vi desse utdanningane:

Bergen har eit godt og variert studiemiljø med eit breitt utval av studentaktivitetar og fasiliteter. Studentsamskipnaden Sammen (Saman i Sogn og Fjordane) har og fleire aktuelle velferdstilbod ein kan nytte seg av. I Bergen finn du heile 21 kafear og kaffebarer som tilbyr studentprisar via Sammen.  

Nyttige lenker:

- Sjøfartsdirektoratet

- OKFH (opplæringskontor for fiskeri og havbruk)

- Opplæringskontoret Maritime fag

- Maritimt forum

- Norges Rederiforbund

- DNV-GL (Det Norske Veritas)

- Marfag

 

Besøksadressse:

Odd Frantzens plass 6, 5008 Bergen