Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Nygård - Bergen

Fasaden til studiestad Nygård

Ved studiestad Nygård i Bergen tilbyr fagskulen petroleumstekniske og maritime utdanningar.

Oppmøte for dei ulike utdanningane ved studiestaden

Dekksoffiser: Måndag 15. august kl. 12 for 1. klasse - kantinen 5. etg og kl. 10 for 2. klasse (kommer info om sted). Det er obligatorisk oppmøte ved studiet Dekkoffiser 15. august.

Maskinoffiser: Måndag 15. august kl. 12 for 1. klasse - kantinen 5. etg og kl. 10 for 2. klasse - rom 508

Boring: Måndag 15. august kl. 12 for 1. klasse - kantinen 5. etg og kl. 10 for 2. klasse - rom 352

Registrere oppmøte:

Du registrerer oppmøte ved å nytte QR-kode gjort tilgjengeleg på studiestaden din (for studentar på heiltid), og digitalt for studentar på deltid/samling/nett.

 

 

 

 

 

 

Skulen vidareutviklar heile tida eit internasjonalt og konkurransedyktig utdanningstilbod i nært samarbeid med regionale maritime- og petroleumstekniske næringar. Fagskulen Vestland samarbeidar også med høgskular om å utvikle ein tilpassa vidareutdanning på høgskulenivå. Dei maritime utdanningane er DNV sertifisert.

På studiestaden Nygård kan du studere Dekksoffiser, Maskinoffiser, 

 Boring 

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Nyttige lenker:

- Sjøfartsdirektoratet

- OKFH (opplæringskontor for fiskeri og havbruk)

- Opplæringskontoret Maritime fag

- Maritimt forum

- Norges Rederiforbund

- DNV-GL (Det Norske Veritas)

- Marfag

Besøksadressse:

Odd Frantzens plass 6, Bergen