Studiestaden Nygård - Bergen

Studiestad Nygård

Ved studiestad Nygård i Bergen tilbyr fagskulen petroleumstekniske og maritime utdanningar.

Skulen vidareutviklar heile tida eit internasjonalt og konkurransedyktig utdanningstilbod i nært samarbeid med regionale maritime- og petroleumstekniske næringar. Fagskulen Vestland samarbeidar også med høgskular om å utvikle ein tilpassa vidareutdanning på høgskulenivå. Dei maritime utdanningane er DNV sertifisert.

På studiestaden Nygård kan du studere Dekksoffiser, Maskinoffiser, Boring eller Havbunnsinstallasjoner.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Nyttige lenker:

- Sjøfartsdirektoratet

- OKFH (opplæringskontor for fiskeri og havbruk)

- Opplæringskontoret Maritime fag

- Maritimt forum

- Norges Rederiforbund

- DNV-GL (Det Norske Veritas)

- Marfag

Besøksadressse:

Odd Frantzens plass 6, Bergen