Studiestaden Nygård - Bergen

Studiestad Nygård

Ved studiestad Nygård i Bergen tilbyr fagskulen petroleumstekniske og maritime utdanningar.

Skulen vidareutviklar heile tida eit internasjonalt og konkurransedyktig utdanningstilbod i nært samarbeid med regionale maritime- og petroleumstekniske næringar. Fagskulen Vestland samarbeidar også med høgskular om å utvikle ein tilpassa vidareutdanning på høgskulenivå. Dei maritime utdanningane er DNV sertifisert.

Nyttige lenker:

- Sjøfartsdirektoratet

- OKFH (opplæringskontor for fiskeri og havbruk)

- Opplæringskontoret Maritime fag

- Maritimt forum

- Norges Rederiforbund

- DNV-GL (Det Norske Veritas)

- Marfag

Besøksadressse:

Odd Frantzens plass 6, Bergen