Studiestaden Stord

Studiestad Stord

På studiestad Stord i Sunnhordland tilbyr Fagskulen Vestland tekniske utdanningar.

På studiestad Stord tilbyr Fagskulen utdanningar innan maskinteknikk, maskinteknikk med ISO og elkraft. Fagskulen samarbeider tett med arbeidslivet slika at det er lett å bli integrert i det lokale og regionale næringslivet. Utdanningane på studiestad Stord er gjennomført som nettstudium over to år med intensivundervisning på samlingar hver tredje uke på Leirvik. Utdanningane gir kompetanse som fagteknikar og grunnlag for å studere vidare på høgskule.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Besøksadresse:

Eldøyane, Leirvik