Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Stord

Oversiktsbilde av eit skipsverft med blå himmel i bakgrunnen

På studiestad Stord i Sunnhordland tilbyr Fagskulen Vestland tekniske utdanningar.

Undervisninga for Elkraft, Maskin med ISO og Maskin starter i veke 35 og 36. Sjå oversikt.    

 

Registrere oppmøte:

Du registrerer oppmøte ved å nytte QR-kode gjort tilgjengeleg på studiestaden din (for studentar på heiltid), og digitalt for studentar på deltid/samling/nett.

Her tilbyr fagskulen utdanningar innan maskinteknikk, maskinteknikk med ISO og elkraft. Fagskulen samarbeider tett med arbeidslivet slika at det er lett å bli integrert i det lokale og regionale næringslivet. Utdanningane på studiestad Stord er gjennomført som nettstudium over to år med intensivundervisning på samlingar hver tredje uke på Leirvik. Utdanningane gir kompetanse som fagteknikar og grunnlag for å studere vidare på høgskule.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Besøksadresse:

Eldøyane, Leirvik