Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Voss

Bilete av skulen - studiestad Voss

Fagskulen Vestland sin studiestad Voss tilbyr utdanningar innan anlegg.

Studiestart:

Anlegg Nett starter undervisninga i veke 35 og 36.

Studiestart er mandag 28. august kl. 09:40 og oppmøtestad er Strandavegen 251, Skulestadmo. KLasseromma ligg i 2 etasje, og de finn oss i klasserom nr. 2042 og 2045. 

Oversikt over samlinger finn de her

Bokliste 2023/2024

 

Studiestad Voss tilbyr anleggsutdanning. Dette er eit deltidsstudium som går over 3 år med 3 samlingsveker per semester. Skulen har gode fasilitetar og moderne, digitale klasserom tilpassa nettundervisning mellom samlingane. Undervisninga tek i stor grad utgangspunkt i tverrfaglege anleggsprosjekt der ein knyter teori og praksis saman. Faglærarane legg vekt på eit godt studiemiljø og god kontakt med studentane.

Søk studieplass på Samordna opptak

Besøksadresse:

Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo