Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Voss

Bilete av skulen - studiestad Voss

Fagskulen Vestland sin studiestad Voss tilbyr utdanningar innan anlegg.

Oppmøte:

Anlegg Nett starter undervisninga i veke 35 og 36.

 

Sjå oversikt. Meir informasjon kjeme frå lærar på studiet.

 

Registrere oppmøte:

Du registrerer oppmøte ved å nytte QR-kode gjort tilgjengeleg på studiestaden din (for studentar på heiltid), og digitalt for studentar på deltid/samling/nett.

Studiestad Voss tilbyr anleggsutdanning. Dette er eit deltidsstudium som går over 3 år med 3 samlingsveker per semester. Skulen har gode fasilitetar og moderne, digitale klasserom tilpassa nettundervisning mellom samlingane. Undervisninga tek i stor grad utgangspunkt i tverrfaglege anleggsprosjekt der ein knyter teori og praksis saman. Faglærarane legg vekt på eit godt studiemiljø og god kontakt med studentane.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Besøksadresse:

Strandavegen 252, Skulestadmo