Hopp til hovedinnhold

Studiestaden Voss

Bilete av skulen - studiestad Voss

Fagskulen Vestland sin studiestad Voss tilbyr utdanningar innan anlegg.

Studiestart:

Anlegg Nett starter undervisninga i veke 35 og 36.

Studiestart er mandag 28. august kl. 09:40 og oppmøtestad er Strandavegen 251, Skulestadmo. KLasseromma ligg i 2 etasje, og de finn oss i klasserom nr. 2042 og 2045. 

Oversikt over samlinger finn de her

Bokliste 2023/2024

 

Studiestad Voss tilbyr anleggsutdanning. Dette er eit deltidsstudium som går over 3 år med 3 samlingsveker per semester. Skulen har gode fasilitetar og moderne, digitale klasserom tilpassa nettundervisning mellom samlingane. Undervisninga tek i stor grad utgangspunkt i tverrfaglege anleggsprosjekt der ein knyter teori og praksis saman. Faglærarane legg vekt på eit godt studiemiljø og god kontakt med studentane.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Besøksadresse:

Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo