Hopp til hovedinnhold

Grøne og gastronomiske utdanningar

bonde-med-sauer-smal.jpg

Arborist - Hjeltnes

Som arborist arbeider du profesjonelt med tre. Arborist er eit fysisk yrke og gjennom studiet må alle studentane arbeida praktisk i trekronene.

Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling

Fagskulen Vestland tilbyr fagskuleutdanning i Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling. Studiet passar for dei som ønskjer ei utdanning innan osteysting.

Lokal matkultur

Fagskulen Vestland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien.

Mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi - Førde

Studentane skal etter avslutta utdanning forvalte eigne landbruksføretak eller kunne gi gode råd etter næringa og samfunnets behov.

Pommelier

Stadig fleire lagar – og kjøper – norsk sider. No har sidernæringa stort behov for fagfolk som kan jobbe med skildring, klassifisering og bruk sider.

Frukt og bær

Norsk frukt og bærproduksjon har ei god utvikling, og lokal og berekraftig produksjon er med på å auke moglegheitene for produsentane. Kunnskap er viktig, inkludert kompetanse innan produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap.