Grøne og gastronomiske utdanningar

Arborist - Hjeltnes

Som arborist arbeider du profesjonelt med tre. Arborist er eit fysisk yrke og gjennom studiet må alle studentane arbeida praktisk i trekronene.

Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling

Fagskulen Vestland startar studietilbodet Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling hausten 2022.

Lokal matkultur - Hjeltnes

Fagskulen Vestland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien.

Mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi - Førde

Studentane skal etter avslutta utdanning forvalte eigne landbruksføretak eller kunne gi gode råd etter næringa og samfunnets behov.