Hopp til hovedinnhold

Interessa for lokal mat aukar, både innan næringa og hos forbrukarane. Fagskulen Vestland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien. Kjerna i utdanninga byggjer på kunnskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjon. Studentane får ei opplæring med fokus på lokal matkultur, med eit breitt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet.

Studiestad: Hjeltnes
Utdanningsform:
 Nettbasert med samlinger
Varigheit: 3 år på deltid
Studiepoeng:
120
Studieplan: Lokal matkultur

Neste studietart: August 2024
Søknadsfrist: 15. april 2024

SØK HER!

Utdanninga passar spesielt godt for deg som er interessert i matfag og som ynskjer meir formell kompetanse.

Etter ferdig studie skal studenten ha ein god basis til å etablere, leige og drive ei berekraftig matbedrift, ha leiande stillingar for serveringsstader, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller daglegvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan vere innan matfagleg rådgjevingsteneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærar innan matfag.

Organisering av  utdanninga

Utdanninga er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Lokal matkultur er eit deltidsbasert nettstudie som går over 3 skuleår. Det blir 6 samlingar kvart skuleår, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane og 4 veker praksis. Samlingsvekene på skule er mandag – torsdag og vil innehalde praksis, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. 

Opptak

Du kan søke studieplass på grunnlag av

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i
  • bakar
  • butikkslaktar
  • industriell matproduksjon
  • institusjonskokk
  • kjøttskjærar
  • kokk
  • konditor
  • pølsemakar
  • servitør
  • sjømathandlar
  • sjømatproduksjon
  • slaktar
 • realkompetanse
Realkompetanse

Søkarar som ikkje har fagbrev, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring og deltaking i organisasjonar, eller liknande.  Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her