Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfaglege utdanningar

Ein kvinneleg helsearbeidar sit ved eit vindauge og ser ut på ein hage.

Har du lyst på fagleg utvikling, nye utfordringar og auka kompetanse? Då er fagskuleutdanning innan helse- og oppvekstfag noko for deg.

Fagskuleutdanning er ei praktisk og yrkesretta høgare utdanning som bygger på relevant vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.

Tilboda innan helse- og oppvekstfag er nettbaserte deltidsstudium med samlingar.

Vi har fått midlar til å utvikle to nye utdanningar innan helse- og oppvekstfag: observasjon og vurderingskompetanse og psykososialt arbeid med barn og unge. Du kan lese meir om desse utdanningane i denne nyheitssaka.

Frå skuleåret 2024 innfører vi ei ny ordning der du kan følge samlingane digitalt frå din næraste studiestad, med vilkår om nok søkarar som vil følge samlingane frå denne studiestaden. Vi har studiestadar i Bergen, Førde, Måløy, Stord, Austevoll, Voss og Hjeltnes.

Våre utdanningar:

Utdanningar med søknadsfrist 15. april:

Utdanningar som ikkje har opptak i år: