Hopp til hovedinnhold

Marine utdanningar

Marine utdanningar

Trenger du auka kompetanse for å bidra i den teknologiske utviklinga i oppdrettsnæringa? Eller ønskjer du å styrke din kompetanse generelt om kring oppdrett. Då er ein fagskuleutdanning innan marine fag noko for deg. Tilbodet vårt rettar seg både mot ordinær oppdrett, brønnbåt og oppdrett med landbaserte anlegg (RAS).

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Leiing i havbruksoperasjonar - Måløy

Utdanninga skal utdanne personell på leiingsnivå til sjøbasert servicenæring, der leiing, sikkerheit og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringa.

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur - Austevoll

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse.