Hopp til hovedinnhold

Marine utdanningar

Marine utdanningar

Treng du auka kompetanse for å bidra i den teknologiske utviklinga i oppdrettsnæringa? Då er ein fagskuleutdanning innan marine fag noko for deg. Tilbodet vårt rettar seg både mot ordinær oppdrett, brønnbåt og oppdrett med landbaserte anlegg (RAS).

Leiing i havbruksoperasjonar

Utdanninga skal utdanne personell på leiingsnivå til sjøbasert servicenæring, der leiing, sikkerheit og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringa.

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse.