Hopp til hovedinnhold

Maritime utdanningar

Ein sekstant liggande på eit kart

Fagskulen Vestland tilbyr 2-årig dekks- og maskinoffiserutdanning på tre ulike studiestadar. Du kan studere til dekksoffiser på Austevoll, Bergen eller Måløy. Maskinofffiser kan du studere til i Bergen eller Måløy. Fagskulen Vestland er landets største fagskule innan maritim utdanning.

Fagskulen Vestland bruker moderne og avansert utstyr i undervisninga, som mellom anna maskinromsimulator, bru- og lastesimulator, radiosimulator med meir,

 

Dekksoffiser på leiingsnivå

Utdanning til dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste sertifikat som dekksoffiser (D1) etter gjeldande krav.

Maskinoffiser på leiingsnivå

Utdanning til maskinoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste maskinoffisersertifikat (M1) etter gjeldande krav.