Hopp til hovedinnhold

Fordjupingsområdet bygg gjev deg opplæring i BIM, bygningsfysikk, byggeplassleiing, landmåling, tre-, betong- og stålteknologi og FDV. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lover og regelverk for bygg- og anleggsbransjen.

Studiestad: Førde
Utdanningsform:
Nettbasert med samlingar
Studiepoeng:
120
Varigheit: 3 år på deltid
Studieplan: Bygg Førde

Neste studietart: August 2024
Søknadsfrist: 15. april 2024

SØK HER!

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått bygg eller anleggslinje på vidaregåande, (tidlegare yrkesskulen), deg som har arbeidd innanfor ulike byggfag og som no ynskjer meir formell kompetanse og deg som har leiarambisjonar.

Det er stort underskot på denne typen arbeidskraft. Etterspurnaden etter folk med teknisk bakgrunn frå fagskule er stor og er forventa å auke ytterlegare dei nærmaste åra.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet gir 120 studiepoeng og blir gjennomført på deltid over tre år, gjennomføringa er nettbasert med samlingar.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:

 • Tre fysiske samlingar med fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.
 • Seks nettsamlingar med to undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Undervisninga på samlingane er på dagtid frå morgon til ettermiddag. 

Opptak

Du kan søke studieplass på grunnlag av

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i
  • anleggsmaskinførarfaget
  • asfaltfaget
  • banemontørfaget
  • betongfaget
  • byggdriftarfaget
  • feiarfaget
  • fjell- og bergverksfaget
  • forskalingssnekkar
  • glasfaget
  • industrimålarfaget
  • isolatørfaget
  • limtreproduksjonsfaget
  • målarfaget
  • murarfaget
  • røyrleggjarfaget
  • steinfaget
  • stillasbyggjarfaget
  • tak- og membrantekkjarfaget
  • trelastfaget
  • trevare- og bygginnreiingsfaget
  • tømrarfaget
  • veg- og anleggsfaget
  • ventilasjons- og blekkslagarfaget
 • realkompetanse
Realkompetanse

Søkarar som ikkje har fagbrev, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring og deltaking i organisasjonar, eller liknande.  Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her