Hopp til hovedinnhold

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser - Førde

Ein person som lyser ned i ein sluk med lommelykt

Dette studiet er i samarbeid med Norges Eiendomsakademi. Fordjupingsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gjev deg takstmannutdanning. Det første året er felles med fordjuping bygg og gjev ei grunnleggande innføring i bygningsfysikk, teikning, geomatikk og mekanikk. Vidare i studiet får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikehaldsplanlegging, kalkulasjon og fordjuping i bygningsfysikk.

 
Studiestad: Førde
Utdanningsform:
Nettbasert, deltid
Studiepoeng: 
120

Utdanninga passar for/målgruppe

Utdanninga passar for deg som har gått bygglinje på vidaregåande (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor byggfag og som ønsker formell kompetanse/takstmannutdanning. Den passar òg for deg som er bygningsingeniør og ønsker takstmannutdanninga.

Fagskuleingeniørar med fullført og bestått studium som bygningssakkyndig vil kvalifisere til medlemskap og sertifisering i Norsk Takst (NT).

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet gir 120 studiepoeng, som tilsvarer en to-årig heltidsutdanning. Studiet er nettbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår nettbasert er slik:

- Tre nettsamlingar med fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag 

- Seks nettsamlingar med to undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Studiet er basert på digitale samlingar, innleveringsoppgåver, prøvar/testar ved hjelp av digitale dataverktøy. Det er spesifiserte arbeidskrav i alle emne som må oppfyllast i samsvar med studieplanen.

Undervisninga på samlingane er på dagtid frå morgon til ettermiddag. 

Du kan søkje opptak poå grunnlag av:

1: Fullført og greidd videregående utdanning med relevant fagbrev:

Relevante fagbrev/sveinebrev frå eit av følgjande utdanningsprogram:
• Tømrarfaget
• Byggdriftarfaget
• Betongfaget
• Murarfaget
• Røyrleggarfaget
• Tak- og membrantekkarfaget
• Ventilasjons- og blekkslagarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

2: Realkompetanse

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

3: Utdanning frå eit anna land:

Dersom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.