Hopp til hovedinnhold

Maskinteknikk - Nordnes Bergen

Ein mann ser på ulike ting som er festa til ei tavle

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver.

Studiestad: Nordnes
Utdanningsform: 
Heilt og stadbasert, eller nettbasert med samlingar
Varigheit: 2 år på heiltid eller 3 år på deltid
Studiepoeng:
120

Neste studietart: August 2024
Søknadsfrist: 15. april 2024

SØK HER!

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordjuping maskinteknikk ved studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane.

Opptak

Du kan søke studieplass på grunnlag av

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i
  • anleggsrørleggerfaget
  • automatiseringsfaget
  • bokbinderfaget
  • boreopratørfaget
  • brønnfaget, elektrisk kabeloperasjoner
  • brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
  • brønnfaget, kveilerøroperasjoner
  • brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
  • brønnfaget, sementering
  • gjørlarfaget
  • fjernstyrte undervannsoperasjoner
  • matrosfaget
  • røyrleggerfaget
  • smedfaget
  • ventailasjon- og blekkslagarfaget
  • gjenvinningsfaget
  • grafisk produksjonsteknikk
  • industrisømfaget
  • industrisnekkerfaget
  • kjemiprosessfaget
  • laboratoriefaget
  • modellbyggjarfaget
  • truck- og liftmekanikerfagbrev
  • logistikkfaget
  • aluminiumskonstruksjonsfagbrevet
  • anleggsmaskinmekanikerfagbrevet
  • bilfag, lett kjøretøy
  • bilfag, tungt kjøretøy
  • billakkerarfaget
  • bilskadefaget
  • chassispåbyggjarfaget
  • CNC-maskineringsfaget
  • dimensjonsjonskontollfaget
  • finmekanikarfaget
  • hjulutrustningsfaget
  • industriell overflatebehandling
  • industrimekanikerfaget
  • industrimontørfaget
  • industrioppmålingsfaget
  • industrirøyleggjarfaget
  • komposittbåtbyggjarfaget
  • kran og – løfteoprasjonsfaget
  • landbruksmaskinmekanikerfaget
  • låsesmedfaget
  • maritim innredning
  • motormannfaget
  • motormekanikerfaget
  • motorsykkelfaget
  • NDT-kontrollørfaget
  • plastmekanikerfaget
  • platearbeiderfaget
  • polymerkomposittfaget
  • produksjonsteknikkfaget
  • reservedelsfaget
  • støyperifaget
  • sveiserfaget
  • termoplastfaget
  • verktøymakarfaget
 • realkompetanse
Realkompetanse

Søkarar som ikkje har fagbrev, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring og deltaking i organisasjonar, eller liknande.  Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her