Hopp til hovedinnhold

Prosessteknikk - Nordnes Bergen

Person i labfrakk arbeider

I store deler av industrien, både landbaserte og offshore, er behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse stort. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg til utvikling og forsking på dette fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar.

Studiestad: Nordnes
Utdanningsform: 
nettbasert med samlingar 
Studiepoeng:
120

Behovet for fagskuleingeniørar med prosessfagleg kompetanse er aukande i store delar av industrien, både on- og offshore. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskuleingeniør frå kjemi/prosess er i første rekkje innan prosessindustri, kjemi- og næringsmiddelindustri på land og offshore. Utdanninga kvalifiserer til stillingar i privat og offentleg sektor. Fagskuleingeniørar med fordjuping i prosess er kvalifisert for stillingar som førstelinjeleiarar, arbeidsleiarar, drifts assistentar, skiftleiare, tekniske assistentar, vedlikehaldsleiar og inspektør.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit treårig nettbasert studium i fordjuping prosessteknikk ved studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

Automatiseringsfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar
Brønnfaget, havbunnsinstallasjonar
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasjonar
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar
Brønnfaget, sementering
Elektrikarfaget
Energioperatørfaget
Gjenvinningsfaget
Grafisk produksjonsteknikk
Industriell matproduksjon
Industriell overflatebehandling
Industriell skotøyproduksjon
Industrimekanikarfaget
Industrimontørfaget
Industrimålarfaget
Industrirøyrleggjarfaget
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Industritekstilfaget, garnframstilling
Industritekstilfaget, trikotasje
Industritekstilfaget, veving
Kjemiprosessfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Laboratoriefaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeidarfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Tekstilrensfaget
Termoplastfaget
Trykkerfaget
Vaskerifaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnadar.

Studieplan 2022-2024

Studieplan 2023-2026

Litteraturliste ligger i studieplanen.

Studiestad Nordnes Bergen