Hopp til hovedinnhold

Robotteknologi og digital produksjon i industrien - Stord

Studentar som arbeider med robotar

Industrien har behov for personell med praktisk kompetanse kombinert med teoretisk kunnskap. Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning. I tillegg trengs digital endringskompetanse.

Studiet har ikkje opptak i 2024.

Studiestad: Stord
Utdanningsform: 
samlingsbasert
Studiepoeng:
120

Utdanninga passer for/målgruppe

Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønskjar å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt saman med intelligente digitale løsningar i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.

Etter studiet vil ein vere kvalifisert til å søke stillingar i følgjande bransjar: kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljeverksemd, logistikk og lagersystem.

Organisering av utdanninga utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. På studiestad Stord tilbyr vi et toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studiane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar.

 

Du kan søke opptak på grunnlag av:

1: Fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget  
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget  
 • Automatiseringsfaget  
 • CNC-maskineringsfaget  
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget  
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Finmekanikerfaget  
 • Grafisk produksjonsteknikk  
 • Heismontørfaget
 • Industriell matproduksjon  
 • Industriell overflatebehandling  
 • Industrimekanikerfaget  
 • Industrimontørfaget  
 • Industrioppmålingsfaget 
 • Industrisnekkerfaget  
 • Industrisømfaget  
 • Industritekstilfaget trikotasje  
 • Industritekstilfaget veving  
 • Modellbyggerfaget  
 • Motormekanikerfaget  
 • NDT-kontrollørfaget  
 • Plastmekanikerfaget  
 • Platearbeiderfaget  
 • Polymerkomposittfaget 
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget  
 • Serigrafifaget  
 • Signalmontørfaget   
 • Støperifaget  
 • Sveisefaget  
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget   
 • Trykkerfaget  
 • Verktøymakerfaget  
 • Viklerfaget

 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

2: Realkompetanse

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

3: Utdanning frå eit anna land

Dersom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.