Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem

I kvalitetssystemet for studentar og tilsette ved Fagskulen Vestland finn du rutinar og reglement, samt skjema for å sende avviksmeldingar og forslag til forbetring.