Hopp til hovedinnhold

Samlingsveker og studiestart

Studiestart hausten 2024 er sett til torsdag 15. august i skuleruta, men faktisk oppstart vil variere ut i frå kva studium du skal gå på, og ved kva for ein studiestad. På denne sida finn du oversikt over samlingane ved dei ulike studiestadane.

Nokre studium er inndelt i to klassar, A og B, som har samlingar til ulike tidspunkt. Klasseinndelinga vil vere klar først til studiestart. Om du har særskilde grunnar til å følge A eller B løpet, send ein e-post til servicetorget med ein førespurnad. Du kan sjølv sjå kva klasse du går i når du har aktivert brukarkontoen din i medio august, og kan logge deg inn i Visma Inschool. 

Før studiestart vil vi legge ut fleire detaljar om oppmøtetidspunkt og stad på sida til kvar enkelt studiestad. 

Skuleåret 2024-25

 

Skuleåret 2023-24