Hopp til hovedinnhold

Samlingsveker og studiestart

Her finn du overordna skulerute for skuleåret 2023/2024, oversikt over undervisnings- og samlingsveker, og tidspunkt for studiestart.

Nokre studium er inndelt i to klassar, A og B, som har samlingar til ulike tidspunkt. Klasseinndelinga vil vere klar til studiestart. Om du har særskilde grunnar til å følge A eller B løpet, send ein e-post til servicetorget med ein førespurnad. Du finn ut kva klasse du er i på portalen Visma InSchool

Om du ikkje finn dato og nøyaktig tidspunkt for oppstart i samlingsplanen, sjå sida for din studiestad. 

Skuleåret 2023-24

Vi gjer merksam på at det kan være lokale tilpassingar i skuleruta. 

Helsefaglige studium

1. Klasse Psykisk helsearbeid og rusarbeid har oppstart i veke 36. Denne veka vert det undervisning tirsdag 5, onsdag 6, og torsdag 7. september frå og med klokka 10:00 på Nordnes. Oppmøte I Haugeveien 28, rom G-328. Vidare vert det fast undervisningsdag kvar tirsdag. Studenter ved studiestad Førde deltar digitalt. 

2. Klasse Psykisk helsearbeid og rusarbeid har oppstart i veke 33, torsdag 17. august klokka 09:00. 

1. Klasse Rehabilitering, kvardagsmestring og velferdsteknologi (nettstudium) har oppstart i uke 37. Då vert det undervisning tirsdag 12. september, onsdag 13. september og torsdag 14. september. Vidare vert det fast undervisning på torsdager.

2. Klasse Rehabilitering, kvardagsmestring og velferdsteknologi (nettstudium) har oppstart i veke 34, onsdag 23. august klokka 09:00. 

1. Klasse Sterilforsyning og smittevern (studenter ved studiestad Førde deltar digitalt) har oppstart i veke 37, tirsdag 12. september, onsdag 13. september og torsdag 14. september klokka 09:00 på Nordnes. Vidare vert det fast undervisning på tirsdager. 

Maritime og petroleumstekniske studium

1. Klasse dekksoffiser og maskinoffiser har oppstart torsdag 17. august. Oppmøte kl. 12:00 i kantina i 5. etasje på Nygård. - Meir informasjon vert lagt ut på It`s Learning.

2. Klasse dekksoffiser og maskinoffiser har oppstart torsdag 17. august. Oppmøte kl. 10:00 i kantina i 5. etasje på Nygård. - Meir informasjon vert lagt ut på It`s Learning. 

1. Klasse boring har oppstart torsdag 17. august. Oppmøte kl. 12:00 i kantina i 5. etasje på Nygård

2. Klasse boring har oppstart torsdag 17 august. Oppmøte kl. 10:00 på rom 352 på  Nygård

OBS: Studentar som ikkje kan møte 17. august på grunn av rotasjon må sende beskjed om dette til fagskulenvestland@vlfk.no og informere om oppmøtedato.