Miljø og kunnskap sikrar framtida         Søk
 
Inntak studentar ved  Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Inntak studentar ved Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Ved 2. gangs køyring av sentralt opptak teknisk fagskule tilbyr Fagskulen i Sogn og Fjordane 181 studieplassar skuleåret  2014/15.

Les meir...

     

    for avdeling Førde

    for maritim avdeling Måløy

Logg på Fronter

Utskrift FIF                                     Student-e-post

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, 
Pb 384, 6801 Førde
Tlf. 57 63 74 50  Send gjerne e-post til postmottak.fagskulen@sfj.no viss du ikkje får svar på telefonen no i sommar.

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy,
Pb 1055, 6704 Deknepollen                                      
Tlf. 41 53 06 90
 

E--post: postmottak.fagskulen@sfj.noAdmin   |   Gasta