Miljø og kunnskap sikrar framtida         Søk

Bygg

Maskinteknikk

Anlegg


Maskinoffiser


Dekksoffiser

  KEM

Elkraft

Automatisering

Samlingsbasert
 
Ledige studieplassar

Ledige studieplassar

 Fagskulen har ledige studieplassar.

Les meir...

     

    for avdeling Førde

    for maritim avdeling Måløy

Logg på Fronter

Administrer konto for utskrift

Utskrift FIF                                     Student-e-post

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, 
Pb 384, 6801 Førde
Tlf. 57 63 74 50   

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy,
Pb 1055, 6704 Deknepollen                                      
Tlf. 41 53 06 90
 

E--post: postmottak.fagskulen@sfj.noAdmin   |   Gasta