Miljø og kunnskap sikrar framtida         Søk

Bygg

Maskinteknikk

Anlegg


Maskinoffiser


Dekksoffiser

  KEM

Elkraft

Automatisering

  Nettbasert
 

     

    for avdeling Førde

    for maritim avdeling Måløy

Logg på Fronter

Utskrift FIF                                     Student-e-post

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, 
Pb 384, 6801 Førde
Tlf. 57 63 74 50   

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy,
Pb 1055, 6704 Deknepollen                                      
Tlf. 41 53 06 90
 

E--post: postmottak.fagskulen@sfj.noAdmin   |   Gasta