Miljø og kunnskap sikrar framtida         Søk

Bygg

Maskinteknikk

Anlegg


Maskinoffiser


Dekksoffiser

  KEM

Elkraft

Automatisering

  Nettbasert
 
Karrieredag i Førde 4.februar 2015

Karrieredag i Førde 4.februar 2015

Alle er velkomne til Fagskulen i Sogn og Fjordane avd. Førde.

Dette vert ein dag der studentane i lag med lærarane på Fagskulen vil informerer om utdanningsvegar frå grunnskule til master. Som gjest vil du spesielt få innsyn i kva yrkesretta fagskuleutdanning byr på.  Vi vil vise prosjekt, laboratorieforsøk m.m.
 
Desse skal også vere med:
Karriere Sogn og Fjordane, Hellenes AS, Havyard Ship Technology AS, LO Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk (BYGGOPP),
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfaget (OKFH), Opplæringskontoret for prosess og mekanisk industri (PRO), NORMATIC, Fløtre Maskin (Demo av Segway)

Les meir...

     

    for avdeling Førde

    for maritim avdeling Måløy

Logg på Fronter

Utskrift FIF                                     Student-e-post

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, 
Pb 384, 6801 Førde
Tlf. 57 63 74 50   

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy,
Pb 1055, 6704 Deknepollen                                      
Tlf. 41 53 06 90
 

E--post: postmottak.fagskulen@sfj.noAdmin   |   Gasta