Miljø og kunnskap sikrar framtida         Søk
 
Pressekonferanse på Fagskulen

Pressekonferanse på Fagskulen

 

Pressekonferanse halden av  Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde v/ rektor Tor Solheim og NELFO Sogn og Fjordane v/regionsjef Elin Viken

Les meir...

     

 

Fagskulen på     Logg på Fronter

Utskrift FIF                                     Student-e-post

 


Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, 
Pb 384, 6801 Førde
Tlf. 57 63 74 50

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy,
Pb 1055, 6704 Deknepollen                                      
Tlf. 41 53 06 90
 

E--post: postmottak.fagskulen@sfj.noAdmin   |   Gasta