Styret for Fagskulen Vestland

Styret skal bidra til å leggje premissane og utforme strategi for utviklinga av fagskuleutdanninga innafor dei mål og rammer som gjeld for Fagskulen Vestland.

Styret skal sikre at fagskuleutdanningane held høg kvalitet, og at studentane får gode utdanningsvilkår. Styret vert oppnemnt av fylkestinget.

 

Styret for Fagskulen Vesland
Namn Representerar Rolle
Emil Lennart Pålikoff Gadolin Eigarrepresentant (A) Leiar
Sigurd Erlend Reksnes  Eigarrepresentant (Sp) Nestleiar
Rosalind Fosse Eigarrepresentant (FrP) Medlem
Sonja Merethe Øvre-Flo Eigarrepresentant (H) Medlem
Bård Sandal Eigarrepresentant (adm.) Medlem
Ann-Kristin Kristoffersen Arbeidslivsrepresentant (NHO) Medlem
Nils Petter Støyva Arbeidslivsrepresentant (LO) Medlem
Sjur Inge Veim Tilsettrepresentant Medlem
Petter Reistad Studentrepresentant Medlem
 

 

Viktige dokument for styret

- Fagskulelova

- Styrevedtekter 2019

- Styrevedtekter 2021

- Forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland

- Forskrift om studium ved Fagskulen Vestland

 
Prosjektstyret for Fagskulen Vestland

Sakspapir for prosjektstyret for Fagskulen i Vestland finn du her: