Hopp til hovedinnhold

Styret for Fagskulen Vestland

Styret skal bidra til å leggje premissane og utforme strategi for utviklinga av fagskuleutdanninga innafor dei mål og rammer som gjeld for Fagskulen Vestland.

Styret skal sikre at fagskuleutdanningane held høg kvalitet, og at studentane får gode utdanningsvilkår. Styret vert oppnemnt av fylkestinget.

Styret for Fagskulen Vesland

Namn Representerer Rolle
Oddmund Klakegg Eigarrepresentant (Sp) Leiar
Karianne Alette Torvanger Eigarrepresentant (Ap) Nestleiar
Gustav Bahus Eigarrepresentant (FrP) Medlem
Tora Hodneland Kildehaug Eigarrepresentant (H) Medlem
Bård Sandal Eigarrepresentant (adm.) Medlem
Helene Frihammer Arbeidslivsrepresentant (NHO) Medlem
Nils Petter Støyva Arbeidslivsrepresentant (LO) Medlem
Viggo Leikanger Tilsettrepresentant Medlem
Sigurd Bergsvik Studentrepresentant Medlem
Viktige dokument for styret

Prosjektstyret for Fagskulen Vestland

Sakspapir for prosjektstyret for Fagskulen i Vestland finn du her: