Hopp til hovedinnhold

Leiing i havbruksoperasjonar

Tre personar som arbeider ombord i ein servicebåt ved eit oppdrettsanlegg.

Leiing, tryggleik og fiskevelferd er sentrale tema i denne utdanninga. Her får du kompetanse til å gjennomføre og leie havbruksoperasjonar på ein sikker og god måte.

Studiet har ikkje oppstart med nye studentar hausten 2024.

Studiestad: Måløy/Austevoll
Utdanningsform:
Nettbasert med samlingar, deltid
Studiepoeng:
60
Varigheit: 2 år 
Kostnader: 
Studieavgift på 3000 kroner per semester og semesteravgift på 650 kroner per semester

Første samling 5. - 6. Februar 2024, studiestad Måløy
Søknadsfrist: 12. januar 2024

Her får du ei framtidsretta, oppdatert og direkte yrkesretta utdanning i leiing av havbruksoperasjonar. Utdanninga skal sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft for ei sjømatnæring i sterk vekst. Næringa peikar sjølv på behov for heilskapleg kompetanse og leiingskompetanse i samband med havbruksoperasjonar.

Etter å ha fullført utdanninga skal du kunne leie operasjonar ved sjøbaserte akvakulturanlegg, med servicebåtar, eller andre mobile installasjonar som for eksempel avlusingsflåtar. 

Kompetanse og jobbmoglegheiter

Studentar med denne utdanninga skal kunne leie operasjonar som:

 • avlusing av fisk i til dømes merd, brønnbåt og avlusingsflåtar.
 • bistand og dokumentasjon ved massdød av fisk.
 • montering, utsetting, inspeksjon og vedlikehald av fortøyingssystem til havbruksanlegg og havbruksinstallasjonar, som t.d. fôrflåtar.
 • reingjering av oppdretsnøter, oppdrettsanlegg og installasjonar i sjø.
 • skifting og opptak av oppdrettsnøter.

Oppbygging og arbeidsmåtar

Studiet gir 60 studiepoeng og er nettbasert med samlingar over 2 år. Det er er 5 samlingar kvart studieår. Kvar av desse går over 3 dagar. Samlingane er fordelt på studiestad Måløy og Austevoll. Våren 2024 er samlingane i Måløy.

Mellom samlingane er det nettundervisning, og rettleiar er tilgjengeleg på e-post, Teams og telefon. Det er berekna at studentane bør studere 10 timar på eigahand kvar veke.

Sjå studieplanen for meir informasjon om studiet, emna, arbeidskrav og vurdering:

Emneplan:

 • Leiing, 20 studiepoeng
 • Fiskevelferd, 10 studiepoeng
 • Handtering og bruk av båt og utstyr, 5 studiepoeng
 • Fortøying og anlegg i sjø, 10 studiepoeng
 • Arbeidsoperasjonar med simulatortrening, 10 studiepoeng
 • Havmiljøet, 5 studiepoeng

Opptak

Du kan søke studieplass dersom du har

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i:
  • Akvakulturfaget
  • Fiske og fangst
  • Havbruksteknikkfaget
  • Sjømatproduksjon
 • realkompetanse.
Realkompetanse

Det er viktig at du sender med dokumentasjon på relevant praksis og erfaring.Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her