Hopp til hovedinnhold

Tilbyr skreddersydd RAS-utdanning

Fagskolen møter teknologiutviklingen i havbruksnæringen ved å lansere en ny studieretning skreddersydd for næringen. Utdanningsopplegget er tilrettelagt slik at det skal være mulig å kombinere det med jobb.

-Dette er relativt ny teknologi som skal gi en mer miljøvennlig produksjonsmetode og bidra til bedre fiskehelse, forteller prosjektansvarlig Adeline Berntsen Landro.

- Stadig flere ønsker å ta i bruk RAS-anlegg, forteller prosjektansvarlig Adeline Berntsen Landro.

Stor etterspørsel

-RAS- eller resirkuleringsanlegg blir stadig vanligere. Men mange som i dag jobber i næringa, har ikke den nødvendige kunnskap om hverken system eller vannkjemi.

– Bare det å ha grunnleggende kunnskap om hva pH er og hvordan du måler det, kan være helt kritisk når du jobber på disse RAS-anleggene. Det kan få store konsekvenser om du gjør noe feil, sier fagansvarlig Geir Johannessen.

Tilrettelagt undervisningsopplegg

Undervisningen er lagt opp slik at det er mulig å ta utdanningen ved siden av jobb.

-Det er planlagt maksimalt ni fysiske samlinger spredt over ett studieår. Disse må arbeidsgiver legge til rette for. Her vil studentene besøke en RAS-lab hvor det vil gjennomføres en del praktiske øvelser. Utover dette er det en del valgfri undervisning på kveldstid, også må man naturligvis sette av tid til en del egenstudier, forteller Landro.

Fokus på vannkvalitet og fiskehelse

Etterutdanningen er rettet mot dem som enten har fagbrev innen akvakultur eller har realkompetanse. Studiet, som gir 30 studiepoeng, er utviklet i tett samarbeid med oppdrettsnæringen og tar for seg den kjemiske og biologiske delen av å drive oppdrett.

-Sjømatindustrien og havbruksnæringene har ytret et stort behov for teknisk kompetanse i RAS-anlegg. Derfor skal vi også utvikle en tilsvarende utdanning på 30 studiepoeng som går inn på det teknologiske og den tekniske driften av RAS-anlegg. Her vil hovedfokus være på elektronikk og sensorer.

Studiet er praktisk rettet. Her fra RASLaben på Marineholmen.

Blir Fagskulen Vestland

Fra nyttår har Fagskolen i Hordaland blitt fusjonert med Fagskulen i Sogn og Fjordane. -Dette vil bety et enda større tilbud til de marine næringene, slik som det nye studiet i Leiing i havbruksoperasjoner som Fagskulen I Sogn og Fjordane har utviklet, forteller Landro.